פרשה טכנית

פרשה טכנית עבור משרד הבריאות

כתיבת פרשה הטכנית היא תיאור מקצועי של בית העסק והפעילות המתקיימת בו.

היא מכילה פרק הנוגע לסניטציה ופרק העוסק בהיבטים טכניים של המבנה בו קיים בית העסק.


תברואן או טכנולוג של מזון מגיש למשרד הבריאות ולרשויות עבור מסעדות סופרמרקטים או כל עסק הקשור למזון, כחלק מהשירות הניתן ע”י יועצי ביופוד.

הפרק העוסק בסניטציה יכלול תהליכי הכנת מזון אם מתקיימים, פירוט חומרי הגלם, נפחי אחסון בקירור והקפאה, מספר מנות, מקומות ישיבה אם קיימים ונתונים על העובדים בבית העסק.


הפרק העוסק במבנה יכלול נתונים על מידות חדרי העסק, חדרי קירור, תיאור תשתית וצנרת העסק, שפכים, פינוי אשפה, מקורות כיבוי אש, נתוני מקורות מתח חשמלי, איוורור, תאורה וסידורים אקוסטיים אם ישנם.


צלצלו עכשיו 052-5257750

רישיון עסק


ליועץ בטיחות מזון לחץ כאן.

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+