מפקח תברואה

תברואן מוסמך מוכר ע”י  משרד הבריאות והחינוך.

אנחנו עובדים בהתאם לנהלי משרד הממשלה, תקנות וחוקי מדינת ישראל.


מפקח תברואה

נותנים ביקורות עבור כל המוסדות הנ”ל:

ביקורות במוסדות חינוך
ביקורות בתי ספר
ביקורות גני ילדים
ביקורות מעונות יום
ביקורות מעונות לילה
ביקורת תברואן מוסמך
ביקורת תברואה
מבדקי בריאות
רפואה מונעת
ביקורת לקיטרינג המיצר עבור מוסדות חינוך


לתאום ביקורת צלצלו 052-257750

אישור תברואן למוסדות חינוך


הוקם פורום תברואנים
הוקם פורום לתברואני יישובי המועצה


“במהלך המפגש ניתן הסבר על פרוייקט הפרדת פסולת במקור, בו החלה המועצה לפעול  לאחרונה, במטרה להפחית את כמות הפסולת המוטמנת ולשמור על איכות הסביבה.”

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+