מפעלי מזון

ביופוד – פתרונות מזון

הצוות המקצועי והמנוסה של ביופוד מתמחה בביצוע בדיקות למפעלי מזון, סיוע בהכנת הוראות עבודה, נהלים ותוכניות עבודה עבור עובדי המפעל. העברת הדרכות והרצאות בנושאים שונים כגון: שמירה על היגיינה אישית, שמירה על בטיחות מזון ותברואת מזון וייעוץ על חיטוי וניקיון נכון של המפעל.


מפעלי מזון

יתרה מזאת , ניתן לנפק רעיונות למוצרים ומתכונים חדשים ועצות לגבי דרכים לשיפור ושינוי של מוצר קיים. ביקורת ופיקוח על אופן העבודה המתבצע במפעל והאם אכן מושם דגש נכון על כל מה שקשור בבטיחות המזון.


מפעל צמחוני

בשנים האחרונות פורץ התודע למזון בריא וללא חומרים משמרים, ללא ריסוסים ואף ללא חימום. פורמולציות למוצרים מזון חדשים ואף שידרוג מתכון קיים אפשרי כאן אצלנו בBioFood.


מפעל בשר

לתכנון מפעל בשר – יש לצלצל 053-5257750, גם מפעל לפירוק וניקוי דגים טריים.


קיטרינג – השטח המזערי של העסק והחדרים בו יהיו להנחת דעתו של המנהל.


קונדיטוריה ומאפיה

קוי יצור למאפיות, קו יצור פיתות, הפקת תווית מוצר מזון כחוק. קביעת: סימון תזונתי ותוקף מוצר, ע”י הבחון המוצר בידי טכנולוג מזון.


מפעל סירוף

מפעלי מזון לרוב משתמשים בתמציות של טעם וריח אשר סוגר את כל עיניין האורגנולפטי של חווית הצרכן. כאן צוות ביופוד נותן שירות מלאה עד להגעה לטעם הנכון.


מפעל טבעוני

בשנים האחרונות פורץ התודע למזון בריא וללא חומרים משמרים, ללא ריסוסים ואף ללא חימום.
פורמולציות למוצרים מזון חדשים ואף שידרוג מתכון קיים אפשרי כאן אצלנו בBioFood.

 

מפעל שורשי ציון

מפעל מונבטים


מפעל אריזה

מפעל אריזה למזון יבש


מפעל שתייה קוקה קולה

קצת מושגים מהתחום:

בתקנות אלה – “אריזה” – לרבות בקבוקים, צנצנות, קופסאות ושקיות למיניהם;


“אריזה הרמטית” – אריזה המונעת לחלוטין העברת גזים אל המוצר הארוז או מן המוצר הארוז החוצה;


“הל”ת” – הוראות למתקני תברואה, התש”ל-1970 ,שאושרו על ידי שר הפנים לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, ועותק מהן מופקד בלשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות;


“הסעדה” (Catering) – מקום להכנת מזון לצורך הספקתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו ולמעט מפעל לייצור מזון ארוז מראש לשיווק לצרכן;


“חיטוי” – תהליך של השמדת חיידקים באמצעים כימיים או פיזיים; “לחם” – לרבות חלה, לחמניה, פיתה וכעך;


“מזון” – מזון כהגדרתו בפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ”ג-1983 ,וכן מי שתיה כהגדרתם בפקודת בריאות העם, 1940;


“מזון גלמי” – מזון שטרם נכנס לשלבי עיבוד, לרבות ניקוי, שטיפה, חיטוי וכיוצא באלה;


“מחסן קירור” – מחסן המשמש לאחסנת מזון בקור בין שהוא קפוא ובין שהוא מקורר או מצונן;


“מי שתיה” – כהגדרתם בפקודת בריאות העם, 1940;


“איכות מי שתיה” – איכותם התברואית של מי שתיה שנקבעה בפקודת בריאות העם, 1940 ובתקנות שעל פיה;


“מנהל” – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך בכתב;


“ניקוי” – תהליך של סילוק כל זיהום הנראה לעין, הניתן למישוש או הנותן ריח;


“עופות” – לרבות בעלי כנף למיניהם המשמשים למאכל אדם;

“פסטור” – תהליך של חימום מזון והחזקתו בחום ובמשך זמן הדרושים להשמדת חיידקים פתוגניים וגטטיביים;


“צו” – צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשל”ג-1973;


“תקן” – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (.I.S.O.)

צרו קשר

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+