יועץ שפכים

קניון, בית מלון, קיטרינג, מסעדה, מפעל מזון, משחטה, מאפייה חייב להזרים שפכים באיכות המותרת בחוק, תאגיד המים מבצע ניטור למציאת מזרימי שפכים חריגים ואסורים, יש עסקים אשר חל על ההם תוכנית דיגום שנתית בילתי תלויה.
חריגה מעבר לרמה של שפכים חריגים יוצרת מצב של שפכים אסורים הכופלים את גובה הקנס לפי 6 משפכים חריגים שהם עד פי 2.


יועץ שפכים – לכל סוג עסק יש את הפרמטרים הנבדקים ספציפים.
לרוב נדרש מפריד שומנים לטיפול קדם שפכים ויש המצבים נדרש עוד טיפולים שונים על מנת לאפשר הזרימה שפכים באיכות תיקנית ללא חשש לחריגות >> לקנסות.


יועץ שפכים

מגוון רעיונות ופיתרונות לבעיית השפכים החריגים בתעשיית המזון.
מאפיות, בתי מלון, קניון.

יועץ שפכים

דוגם שפכים מוסמך שייצג אותכם במקום ובזמן הדיגום של התאגיד.

ליעוץ שפכים צלצלו 052-5257750


מפעל לחמוצים
בעיות שפכים קשות בגלל כמות צריכת המלח ביצור – גם לזה יש לנו פיתרון.


BOD – כמות צריכת החמצן הדרוש לפרוק החומר הביולוגי שבשפכים, בדיקת ריכוז החמצן ביום הדיגום ולאחר 5 ימים.


COD – כמות צריכת החמצן הדרוש לפרוק החומר כימי שבשפכים.


TSS – מדידת נעשת ע”י שקילת מעבדתית של נייר סינון מיובש שדרכו העבירו את הקולחים.


עוד מידע על שפכים

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+