יועץ בטיחות מזון

יועץ בטיחות מזון

תנאי תברואה לאירועים וירידים כוללים בתוכם הגדרות חד משמעותיות לגבי אחראי על בטיחות מזון. 

כל אירוע המוני מעל 500 איש תחת כיפת השמיים במקום ללא רישיון להפעלת מזון נדרש הגשת הבקשה לרישיון לפי הפריט בצו רישוי עסקים ע”י יועץ בטיחות מזון מהרשות המקומית למשרד הבריאות האזורי.

ליווי האירוע מרגע הגעת המזון לאירוע עד סיום מכירת או הגשת מזון לצבור. על המפעילים (בעלי הדוכנים) לעמוד ולצמד לתקנות רוכנות מזון.

אירוע עם יריד מזון זיכרון יעקוב


בפרק 1 הגדרות ג’.

” אחראי על בטיחות מזון: יועץ תברואה שהוסמך ואושר ע”י משרד הבריאות לפיקוח תברואי, לביצוע דרישות משרד הבריאות בכל שלבי הפעולה: תכנון, רישוי ותפעול האירוע כמפורט בהנחיות אלה.”


חלק מהאחריות של יועץ בטיחות מזון: מספר תאי שירותים, איכות מים לרמה של מי שתייה, תברואה (רפואה מונעת), פחים, מיכלי אשפה מרכזים, שרשרת טיפול במזון. מספר הכיורים לשטיפת ידיים. שיטות עבודה ובישול בזמן האירוע.


מצב הציוד שבא במגע עם מזון, מתכת תיקנת ללא חלודה או עופרת.

טמפ’ במזון בזמן הגעה ובמהלך האירוע גם במידה שהאירוע נמשך כמה ימים בשטח חובה לשמר בתנאים נאותיים.


דוכן תקין:

מפעיל דוכן בעל רישיון : יצרן / קיטרינג או רישיוןן מסעדה כולל משלוחים או רישיון רוכלות מזון.

כיסוי / רצפה אטומה לנוזלים ואבק

כיסוי בתקרה -“גזיבו”

תאורה

מקור מים נקיים + כיור ומיכל אגירת שפכים + סבון לשטיפת ידיים + נייר ניגוב ידיים

מתקני קירור או חימום + מקור אנרגיה

מזון בתוקף ושנשמר בתנאים נכונים

ציוד שלם ונקי

פחי אשפה לצוות ולאורחים + שקיות זבל

דלפק מכירה והכנה כולל סגירה מסביב

בגדי עבודה נקיים כולל כובע ונעליים וכפפות


יועץ בטיחות מזון

באחריות – התברואן / יועץ בטיחות מזון 

“א. יגיש מסמכים המפורטים בהתאם לדרגת אירועים ה’ – ז’. דרוג ע”פ רמת סיכון הבריאותי הפוטנציאלי.
ב. אחראי בטיחות המזון יהיה נוכח בכל זמן ה עת בזמן הכנת (הקמת הדוכנים, פריקת
המזון) ופעילות של האירוע / היריד.


כל יריד אוכל חייב תברואן צמוד לפיקוח של משמעת תברואתית ובטיחות המזון המוגש לקהל.
להגשת רישיון היריד ממשרד לבריאות הסביבה של משרד הבריאות.

ליצירת קשר

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+