טפסים להורדה

טופס בדיקת טמפ’ במתקני קירור

 

טופס בדיקת טמפ – ביופוד


טפסים להורדה עבור רישיון עסק בעריית ת”א

טופס ייפוי כוח – רישוי עסקים – עיריית ת”א

בקשה לרישיון עסק היתר זמני – עיריית ת”א

טופס בקשה להיתר לשימוש חורג – עיריית ת”א

טופס הצהרה לשימוש השירותים לעסק – עיריית ת”א

טופס הצהרת מהנדס – עיריית ת”א

טופס טבלת אישורים – דף מס 2 בתוכנית – עיריית ת”א

טופס פרשה טכנית – עיריית תא


רשימת מסמכים לעריית תא:

 

 1. להגיע עם בעל העסק
 2. חוזה שכירות כל הדפים
 3. צילום ת.ז
 4. אישור נגישות ושרות + טפסים
 5. פרשה טכנית
 6. טבלת חתימות
 7. טופס בקשה לרישיון /  טופס ירוק הגשת תוכניות
 8. חתימת יפוי כח
 9. הצערת בעל מקצוע
 10. טופס בקשה לשימוש חורג
 11. טופס צ׳ק ליסט
 12. מס תיק רישוי רשום בדף מידע
 13. סימון אדום למטף ועסק במגרש
 14. תוכניות ב A4
 15. טופס שירותים

טפסים שלנו

יפוי כח ביופוד

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+